Nieuwe voorwaarden Vlaamse energielening vanaf 1 oktober 2017

De Vlaamse energielening wordt vanaf 1 oktober verhoogd van 10.000 euro naar 15.000 euro. Daarnaast wordt ook de looptijd verhoogd naar 8 jaar voor particulieren en 10 jaar voor verenigingen uit de sociale doelgroep. De interest op deze lening blijft 2% voor de algemene doelgroep en 0% voor de sociale doelgroep.

De sociale doelgroep wordt uitgebreid met:

  • beschermde afnemers
  • natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te krijgen
  • personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, niet meer bedraagt dan 25.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks met ingang van 1 januari 2018 aangepast aan de ontwikkeling van de gezondheidsindex. De basisindex is die van de maand oktober 2006. De nieuwe index is die van de maand oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de index aangepast wordt.

 

De energielening kan gebruikt worden voor o.a. isolatie, nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsinstallatie of zonnepanelen.

Meer info over de energie lening en hoe je ze kan aanvragen vind je op volgende website: www.vlaanderen.be.

Voor een gratis zonnepanelen / verwarmingsinstallatie offerte moet je natuurlijk bij Alfasun/Alfacool zijn 😉