Vlaamse Regering: beperkte investeringssteun voor batterijen

Vlaams Minister President Geert Bourgeois kondigde in de septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering in 2018 investeringen in batterijen zal stimuleren. Minister President Geert Bourgeois: “We gaan voluit voor wind- en zonne-energie, maar de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Opslag van hernieuwbare energie is een grote uitdaging. Batterijen kunnen dure investeringen in de versterking van het elektriciteitsnet vermijden. We zullen daarom investeringen in de plaatsing van batterijen  stimuleren.”

In de begroting voor 2018 is er voor de aankoop van groenestroomcertificaten, het stimuleren van kleine windmolens en het stimuleren van batterijen in totaal 72,2 miljoen euro voorzien. Hoe men dit bedrag zal onderverdelen en de ondersteuning van batterijen zal uitwerken, is nog niet bekend.

Fedelec volgt dit samen met ODE van dichtbij op.
Van zodra hier meer over bekend is, brengen we u op de hoogte.

Bron: Fedelec